Pomiary

Kliknij na wykresie, aby zobaczyć wykresy godzinne, dobowe, tygodniowe, miesięczne i roczne.

Wykresy przedstawiające dobowe przebiegi mierzonych wartości:

Temperatura na zewnątrz

Ciśnienie atmosferyczne

Wilgotność względna

Wilgotność względna